Superkreeft teruggezet

De superkreeft die de Zierikzees kreeftvisser Jan van Westenbrugge twee weken geleden heeft gevangen is donderdagmiddag bij de Zeelandbrug terug in het water gezet. De kreeft is 70 centimeter land en weegt iets meer dan vier kilo. Een duikorganisatie uit Amsterdam heeft het beest gekocht voor 250 euro om hem terug in het water te zetten. De opbrengst gaat naar een goed doel

Lees verder

Binnenvaartpolitie reglement gewijzigd

Het Binnenvaartpolitiereglement is gewijzigd met ingang van 1 december 2004 Dit heeft gevolgen voor de scheepvaart, maar ook voor de sportduiker. Het Binnenvaartpolitiereglement geldt op alle openbare wateren, met uitzondering van: Boven-Rijn, Waal, Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn, Lek, Westerschelde, Kanaal van Gent naar Terneuzen, Eemsmonding en delen van de Gemeenschappelijke Maas. Op deze wateren zijn aparte reglementen van toepassing. Lees verder

Dode bij duikongeval Zeeland

ZIERIKZEE – Zeeland is dit weekeinde opgeschrikt door twee duikongevallen. Daarbij viel een dode: een 43-jarige vrouw uit het Belgische Geel. De vrouw kwam zaterdagavond om doordat zij bij Kerkwerve op 24 meter diepte in een net verstrikt raakte. Ze raakte in paniek en deed haar flessen af. Degene waarmee zij aan het duiken was, kon haar niet kalmeren of bevrijden. Gealarmeerde duikers bevrijdden haar maar ze bleek al overleden. Lees verder

Negen duikdoden in 2003

ZIERIKZEE – De duikgebieden in Zeeland zijn redelijk veilig. Volgens F. van der Vegte van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) gebeuren er hier geen noemenswaardig grote aantallen ongelukken. De medewerker van de NOB-veiligheidscommissie hoopt volgend jaar met cijfers te komen om die ervaring te kunnen staven. Lees verder

Noordhoek helpt bij verzinken wrak

Het duikbedrijf Noordhoek uit Zierikzee ondersteunt Boskalis Baggermaatschappij B.V. bij het laten verzinken van de Assi Eurolink in de bodem van de Noordzee. Opdrachtgever is Rijkswaterstaat, Directie Noordzee. De Assi Eurolink, een roll on, roll off schip, zonk eind januari 2003 in een diepwaterroute ten noordwesten van Terschelling. Noordhoek heeft twee onderwatersystemen geleverd die het wrak tijdens de werkzaamheden monitoren. De ongeladen Assi brak in tweeën toen de aanvaring met een Zweeds vrachtschip plaatsvond. Lees verder

Duikverbod bij haven Zierikzee

Het Nederlandse ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft duiken voor de monding van het havenkanaal van Zierikzee formeel verboden. In de vijftig meter diepe put ligt een dumpplaats van munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Volgens recente onderzoeken zou er onder het afgedankte oorlogstuig een groot aantal fosforgranaten liggen. In de nieuwe Duiksportverordening 2002 stond de locatie nog niet uitdrukkelijk vermeld als een plaats waar je niet mocht duiken.

duik.net

Propelloropduikers berispt

Rijkswaterstaat Zeeland heeft een duiker uit Colijnsplaat op de vingers getikt. Zonder toestemming haalde de duiker met enkele collega”s een grote propeller van een Engels vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog naar boven. Het 350 kilo zware object lag op de bodem van de Oosterschelde, vlakbij Zierikzee. Officieel moet voor het uit het water halen van oorlogswrakken toestemming worden gevraagd aan Rijkswaterstaat.
time2dive