Registeren

Een account op duikerslog.nl is gratis, maar om een account aan te maken heb je een invite nodig. Zo’n invite kan je vragen aan een bestaande duiklogger. Elke duiklogger heeft 10 invites die hij/zij kan weggeven. Ken je geen duikloggers bij wie je een invite kan vragen, laat dan hier onder je gegevens achter, dan zal ik kijken wat ik voor je kan doen. Het kan even duren voor je aan de beurt bent.