Vis vermindert kans op dementie

Oudere mensen die elke week vis eten, lopen minder kans op dementie en de ziekte van Alzheimer. Dit blijkt uit de onderzoeksresultaten van Franse onderzoekers. Hun resultaten zijn gepubliceerd in het medisch vakblad British Medical Journal.

De wetenschappers van de universiteit in Bordeaux onderzochten zeven jaar lang een groep van 1674 mensen van 68 jaar en ouder. Alle deelnemers aan het onderzoek wonen in zuidwest-Frankrijk. Degenen die wekelijks minstens een keer vis aten, liepen een beduidend lagere kans een vorm van dementie te krijgen.

Na zeven jaar waren er in de groep 170 nieuwe gevallen van dementie, waarvan het in 135 gevallen ging om de ziekte van Alzheimer.

Bron telgraaf

Decoziekte vaak te laat onderkend

Onderzoek van het Diver”s Alert Network (DAN) heeft de problemen welke ontstaan bij het negeren en onderschatten van decompressieverschijnselen extra belicht. Hierdoor komt het voor dat er te laat wordt begonnen met de behandeling van de verschijnselen. In de laatste nieuwsbrief van DAN wordt aandacht gevraagd voor de grote gevolgen van het onderschatten en ontkennen. Lees verder