Duiken kent geen leeftijdsbarriere

Uit een onderzoek uitgevoerd door het medisch centrum van de Duke Universiteit in de USA waar carbon dioxino retension bij gezonder duikers van verschillende leeftijden werd onderzocht zijn bij de verschillende leeftijdscatagorien geen significante verschillen aangetroffen.

De eerste testgroep bestond uit mensen van 19 tot 39 en de tweede groep had de leeftijd tussen 58 en 74. De test bestond uit een similatie van een duik op 18 meer diepte waarbij het zuurstofniveau en het carbon dioxide gehalte in het bloed werd gemeten. Zowel voor als tijdens de duik.

Bij alle duikers was een verhoogde retension van carbon dioxide in het bloed meetbaar tijdens de simulatie. maar er was geen significant verschil tussen de jongere en de oudere duikers.

diversnet.nl

Geef een reactie