Duikers halen zuurstof uit batterijen

Als de Israëische uitvinder Alon Bodner er binnenkort inderdaad in slaagt een prototype te bouwen van zijn nieuwste vinding, kunnen menselijke duikers voortaan als vissen in het water ademen. Dat wordt mogelijk doordat ze lucht onttrekken aan het water rondom hen, dit volgens persbureau IsraCast.Tot nu toe moesten duikers en onderzeeërs het altijd hebben van meegenomen lucht, van lucht die van bovenaf werd ingepompt of van door elektrolyse verkregen lucht, met alle nadelen van dien. Bodners uitvinding maakt gebruik van de Wet van Henry, een door de Britse scheikundige William Henry gevonden samenhang tussen de druk die op een vloeistof staat en het vermogen van de vloeistof een gas vast te houden (“Bij constante temperatuur en bij verzadiging is de hoeveelheid opgelost gas in een vloeistof evenredig met de druk van dat gas in contact met die vloeistof”).

Bodners “ademhalingsapparaat” is een soort snel draaiende centrifuge op de rug van de duiker, waarin zeewater wordt rondgeslingerd. Daardoor ontstaat in de centrifuge een onderdruk, waardoor de in het water opgeloste lucht vrijkomt, waarna de duiker er na kan happen. Een lithiumbatterij van een kilo houdt het apparaat ongeveer een uur aan de praat. Door simpelweg de loodgordel te vervangen door een batterijgordel, kan een duiker in het vervolg urenlang onder water blijven. De Israëlische marine heeft belangstelling getoond, patenten zijn aangevraagd.

Bron: Intermediair

Geef een reactie