4 locaties geopend in Veerse meer

Na overleg tussen Rijkswaterstaat Zeeland, Duikschool Oceanus en de NOB is het weer mogelijk om op vier locaties in het Veerse Meer te duiken. Tot voor kort was dat niet mogelijk vanwege beperkingen door het Binnenvaart Politie Reglement (BPR). Alle duiklocaties vielen binnen het betond vaarwater. De waterkwaliteit is sterk aan het verbeteren door de doorlaat van vers zout water waardoor duiken in het Veerse Meer steeds aantrekkelijker wordt. Mede dankzij de inzet van Marcel Hintzen (Rijkswaterstaat) mag er op de volgende locaties weer gedoken worden:Nabij de nu aanwezige boei VM88 werd in het verleden altijd gedoken. Door eind 2004 het Bpr te wijzigen, zou duiken op die locatie niet meer mogelijk zijn. Door de vaarwegmarkering te herzien en zo duidelijk te maken waar doorgaande scheepvaart zich “”mag”” bevinden en door de VM88, 89, 91 en 93 iets richting vaarwater te verplaatsen, is het opnieuw mogelijk hier tot 20 m diep te duiken.

Hier is de boei S10 verlegd, zodanig dat de locatie weer voldoet aan de randvoorwaarden voor o.a. opleidingsduiken.

Boei VM64 is 20 meter verlegd, hetgeen een diepte van circa 15 meter heeft opgeleverd waar gedoken kan worden.

Er is een vaarwegmarkering aangebracht langs de Veersedam zodat er een gebied buiten het betond vaarwater komt te liggen. Deze locatie wordt ook veel door andere waterrecreanten gebruikt. Gebruik hier, net zoals op de andere locaties, een duikvlag.

Denk erom dat duiken in betond vaarwater niet is toegestaan.

bron: nob-nl.nl

Geef een reactie