Alarmering voor te vuil zeewater

Badgasten worden in de nabije toekomst gewaarschuwd voor te vuil zeewater. Dat kan vanaf 2007, als langs de Nederlandse kust een nieuw waarschuwingssysteem is geïnstalleerd dat strandgasten tijdig alarmeert voor vuil water door overlopende riolen. Deze zomer worden daarvoor de eerste metingen gedaan, onder meer bij Noordwijk. Katwijk wil er ook graag aan meedoen, aldus wethouder Van der Plas. De introductie van het waarschuwingssysteem is vrijdag bekendgemaakt op een zwemwatersymposium in Den Haag, dat werd georganiseerd door de provincie Zuid-Holland en de ANWB in samenwerking met de waterschappen Delfland en Rijnland.

Vorig jaar ontstond grote commotie toen uit onderzoek van de ANWB bleek dat bij Katwijk en Scheveningen het zeewater te vuil was om te zwemmen. Oorzaak waren de zware zomerse regenbuien die gemeentelijke rioleringen niet kunnen verwerken.Na hoosbuien wordt het te veel aan afvalwater, en dus ook het toiletwater, via ! “noodkleppen” op de sloot geloosd. Dat komt daarna ongezuiverd via de gemalen in zee, onder meer bij Katwijk.

Tot vermoedelijk twee dagen na zo”n bui kunnen strandgasten daardoor ziek worden. Vooral kinderen en ouderen lopen kans op maagdarminfecties, huidirritaties en oog-, oor- en keelontstekingen als ze het met bacteriën vervuilde water binnenkrijgen. Met de nieuwe methode kan deze vervuiling worden voorspeld, zodat een zwemwateralarm kan worden afgegeven.

Zuid-Holland, de twee waterschappen en de ANWB willen die informatie verspreiden via één landelijke website voor Nederlandse kustplaatsen. Daarop moet alle informatie over het zwemwater staan, naast een overzicht van alle activiteiten in de badgemeenten. Een eventueel zwemwateralarm zou ook te zien moeten zijn op elektronische borden bij de stranden zelf.

Bron: LD

Geef een reactie