Amerikaanse knorrepos in Noordzeekanaal

Een vis die normaal voorkomt langs de Atlantische kust van Noord-Amerika, is aangetroffen in het Noordzeekanaal. De Atlantic Croaker voelde zich daar goed thuis, aldus visserijonderzoekers van de Animal Sciences Group in IJmuiden.

De IJmuidense biologen, die de vis nooit eerder hebben waargenomen in ons land, hebben het dier inmiddels een Nederlandse naam gegeven: de knorrepos. De vis lijkt sterk op een andere vissoort, de pos, en maakt bij aanraking knorrende geluiden. (Het geluid is hier te horen. (Klik op “croak”.)

In 1998 is de exoot ook al aangetroffen in Belgische wateren. Biologen meenden destijds dat de vissen met ballastwater van schepen naar Europa waren gekomen. Op die manier werden al eerder zeewier en schelpdieren uit de VS geïntroduceerd in Europese wateren. De Rivo-biologen Willem Dekker , dr Henk Heessen en dr Niels Daan denken echter dat hun knorrepossen (een beroepsvisser leverde er twee af) niet met een schip zijn meegelift, maar in het Noordzeekanaal zijn geboren.

Dat kanaal is mogelijk een uitstekend watermilieu voor de knorrepos, menen de biologen. Dekker: “Het Noordzeekanaal kent zoete en zoute waterlagen, warm water rond lozingspunten en koud water waar de Zaan of Noordzeewater naar binnen stromen. Dit gevarieerde milieu is een ideale start voor nieuwe introduces. Een vreemde vis zoals de knorrepos kan er gemakkelijk een paaiplaats vinden.”

De knorrepossen die zijn gevonden  en die nu zijn ingevroren – waren tamelijk jong. Of de ouders van deze visjes met een schip zijn meegekomen of de hele Atlantische Oceaan zijn overgezwommen, is nog niet te zeggen. De biologen hopen dat er grotere knorrepossen worden gevangen. “Dan kunnen we kijken of ze nog littekens hebben van het transport.”

Als er nog meer soortgenoten zitten, zou de knorrepos zich goed kunnen verspreiden over zee, en verder de binnenwateren in. Mocht de vis bezig zijn met een invasie, dan is dat misschien geen slechte ontwikkeling: de knorrepos wordt door commerciële vissers en hengelaars in Noord-Amerika zeer gewaardeerd.

Bron: Weekblad voor Wageningen

Geef een reactie