Betaald parkeren in Het Twiske

Landsmeer-Eén euro per uur met een maximum van drie euro per dag. Dat wordt het tarief voor parkeren in recreatiegebied Het Twiske. Het bestuur van Het Twiske wil het betaald parkeren volgend seizoen invoeren. De streefdatum is 1 maart volgend jaar. Een jaarabbonnement a 40 euro is ook mogelijk.

Over betaald parkeren in het recreatiegebied wordt al jaren gediscussieerd. Maar tot nu toe is het steeds bij plannen gebleven vanwege de grote weerstand die ertegen bestond. Niet alleen bij gebruikers, maar ook bij gemeenten die vertegenwoordigers hebben in het bestuur van Het Twiske. Zij zijn steeds bang geweest dat het invoeren van betaald parkeren een enorme terugloop in het aantal bezoekers tot gevolg zou hebben.

Maar nu heeft het recreatieschap toch het besluit genomen om parkeergeld te gaan heffen. Normaalgesproken ligt schaarste aan parkeerruimte ten grondslag aan een dergelijk besluit, maar in Het Twiske is dat absoluut niet aan de orde: doorgaans is er plek zat om auto”s te stallen. Dat straks toch parkeergeld wordt geheven, heeft alles te maken met de algehele slechte financiële situatie van het Het Twiske. Om het gebied draaiende te houden, moet er elk jaar meer geld bij. Dat komt onder meer door dalende inkomsten. Die moeten dus weer flink worden opgekrikt door het parkeergeld.

Veiligheid
Maar volgens het Twiskebestuur is geld niet de enige reden om betaald parkeren in te voeren. Ook de veiligheid en de netheid in het gebied spelen een rol. Afsluiting van het gebied kan volgens het bestuur preventief werken tegen vandalisme en het zogenoemde “cruisen” met auto”s door het gebied. Dat is een bezigheid die vooral bij bepaalde jongeren erg geliefd is, maar die voor andere gebruikers van Het Twiske, zoals fietsers, voetgangers en ruiters, gevaarlijk kan zijn.

Verder denkt het bestuur afvaltoerisme tegen te kunnen gaan. Er wordt nogal eens huisvuil gedumpt door mensen die anders voor het inzamelen van afval moeten betalen volgens het diftarsysteem. Het is de vraag of het dumpen van afval straks nog lonend is.

Volgens het systeem dat Het Twiske straks gaat invoeren, moeten namelijk niet alleen mensen betalen die daadwerkelijk hun auto parkeren in het gebied, maar iedereen die met een auto Het Twiske inrijdt.

Slagbomen
De bedoeling is dat er bij de ingangen slagbomen komen met betaalautomaten. Iedereen kan gewoon het gebied inrijden, maar moet bij het verlaten betalen. Bij de slagbomen wordt een intercomsysteem geplaatst, waarmee bezoekers contact kunnen maken met een centrale meldkamer. Er wordt toezicht gehouden op de installaties door middel van camera”s.

Het bestuur van het recreatieschap noemt het tarief van één euro per uur (met een maximum van drie euro per dag) “laag”. De verwachting is dat zodoende het betaald parkeren geen grote daling van het aantal bezoekers tot gevolg zal hebben. Voor mensen die heel vaak Het Twiske bezoeken, is er de mogelijkheid een parkeerabonnement aan te schaffen. Zo’n abonnement gaat veertig euro per jaar kosten.

Noord Hollands Dagblad

Geef een reactie