Biologen luiden noodklok diepzeevissen

Overbevissing heeft de populaties van sommige soorten diepzeevis in de Atlantische Oceaan zo uitgedund, dat ze met uitsterven worden bedreigd. Met sommige soorten is het zelfs slechter gesteld dan met erkende probleemgevallen als de reuzenpanda en de Bengaalse tijger. Dat blijkt uit onderzoek van Canadese biologen, berichtte het Britse wetenschappelijke tijdschrift Nature woensdag.

De wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar vijf soorten om na te gaan welke gevolgen de toename van het vissen met sleepnetten in de afgelopen zeventien jaar heeft gehad. Ze ontdekten dat het aantal exemplaren van de vijf vissoorten in die periode met tussen 87 en 98 procent is afgenomen.

Volgens de Canadese biologen, verbonden aan de universiteit van St. John”s, vormen deze gegevens een hard bewijs voor de al langer gangbare theorie dat intensieve visserij in diep water rampzalige gevolgen voor de visstand heeft. Er moeten snel drastische maatregelen worden genomen willen de betreffende soorten nog worden gered, stellen zij. De vissoorten die de Canadezen hebben bestudeerd, kunnen zestig jaar oud worden en zijn pas laat geslachtsrijp. Een scherpe afname van het aantal volwassen dieren betekent dan ook dat er te weinig overblijven die nageslacht kunnen voortbrengen en de soort in stand kunnen houden.

Wally Kaal
wally_kaal@yahoo.com
Maar om welke vijf soorten gaat het nu. Zo lang je dat niet weet, heeft dit bericht dus geen enkele nieuwswaarde.

Wally Kaal

Geef een reactie