Blauwvintonijn met uitsterven bedreigd

De blauwvintontijn dreigt door illegale en overmatige visvangst volledig te verdwijnen uit de Oost-Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Dit staat te lezen in een nieuw rapport van het WWF. De internationale natuurbehoudsorganisatie dringt erop aan dat het vissen op deze soort met onmiddelijke ingang zou worden stopgezet.De grooste overtreders van illegale visvangst op blauwvistonijn zijn vloten uit de EU, met name Frankrijk, Libië en Turkije. Deze landen overschrijden op grote schaal hun quota”s en laten bewust na om veel van hun enorme vangsten te melden. Hierdoor voorkomen ze bovendien dat ze belastingen moeten betalen en maken ze een adequate beheersing van de visstand onmogelijk.

bron duiken.nl

Geef een reactie