Bruinvissen lijden onder geluidsoverlast

Geluidsoverlast door scheepvaart in de is zo schadelijk voor zeezoogdieren, dat het geluidsniveau flink omlaag moet volgens de Duitse afdeling van het Wereld Natuur Fonds. Vooral de bruinvis, een walvisachtige, heeft er enorm onder te lijden, blijkt uit een studie naar zeezoogdieren.De bruinvis oriEnteert zich met behulp van geluid (sonar) en spoort, net zoals vleermuizen, zijn prooi met echolocatie op. Geluidsoverlast tast het gehoor aan en jaagt de dieren weg uit hun leefgebied. In de Noordzee leven naar schatting van het WNF 340.000 .

De zoogdieren in de Noordzee hebben vooral last van scheepvaart, olieboringen en militaire oefeningen. Volgens een zeeëxpert van het Wereld Natuur Fonds is de geluidsoverlast onder water “alsof je buiten in de buurt van een landingsbaan voor vliegtuigen staat.”

bron telegraaf

Geef een reactie