Bruinvissen steeds vaker in de Noordzee

, 's werelds kleinste soort tandwalvissen, leken in het begin van de jaren “90 uitgestorven maar worden nu zowat dagelijks gezien door vissers en biologen. Vorig jaar werden drie keer zoveel bruinvissen aan onze kust opgemerkt als de jaren daarvoor.Ook in 2005 hoort de bruinvis tot die zoogdieren die alsmaar vaker worden waargenomen. Een echte verklaring is er niet.

,,Het is duidelijk dat zowel de witsnuitdolfijnen als het aantal bruinvissen voor onze kust toeneemt. De oorzaak is nog niet bekend. Ofwel is de populatie gewoon aangegroeid – van de bruinvissen zouden er in de hele tot Noorwegen en Schotland amper op 7.800 zijn – ofwel komen de dieren vaker zuidelijker leven. Ze blijven zeldzaam, maar zijn prachtig om zien”, aldus Jan Haelter van de Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee.

De Nederlander Kees Camphuysen, bioloog aan het Nederlands Instituut van de Zee, vermoedt dat de noordelijker gelegen gebieden in de Noordzee voedselarmer geworden zijn. Of dat door de opwarming van de aarde komt blijft een open vraag. Er spoelen ook alsmaar meer maanvissen en potvissen aan en die komen net uit de zuidelijke zeeën, wat regelrecht tegen die stelling ingaat.”

,,Bijzonder verheugend is dat ook de vaker wordt gezien”, besluit Jan Haelters. ,,We wachten tot de dag dat die zich hier weer vestigt. Ik vrees echter dat door de zeehond vaak de Westerschelde verkiest.” De jongste dagen vertoefde een mooie volwassen zeehond, in de havenmonding van Nieuwpoort.

bron: nieuwsblad.be

Geef een reactie