Duikers blokkeren Zeelandbrug uit protest

Duikers zijn voornemers zondag om half twee de Zeelandbrug uit protest tegen de wijze waarop Rijkswaterstaat de vooroevers van de Oosterschelde wil versterken. Rijkswaterstaat doet dat met staalslakken, die volgens voorzitter Edward Snijders van de Stichting Submarines schade kunnen opleveren. “Submarines heeft Gedeputeerde Staten in Zeeland een brief gestuurd met haar zorgen. ‘In België is het gebruik van staalslakken wel verboden, omdat onduidelijk is hoeveel schade ze toebrengen aan het leven onder water’, zegt Snijders. Hij wil dat de provincie een Milieu Effect Rapportage laat opmaken over het gebruik van de staalslakken.

De Oosterschelde is een van de meeste populaire duikgebieden in Nederland. Duikers zullen zondag over de brug lopen. Ook gaan ze automobilisten aanspreken en flyers uitdelen. De Nederlandse Onderwatersport Bond ondersteunt de actie niet, omdat ze nog in gesprek is met Rijkswaterstaat.

Op het forum van duikerslog is ondertussen te lezen dat de locatie aangepast wordt om aan de wensen van de lokale overheden tegemoet te komen.

de volkskrant

Geef een reactie