Duikers welkom bij HISWA

De HISWA Vereniging gaat duikbedrijven, of zoals zij het noemen de onderwatersportondernemers, verenigen. De duikbedrijven hebben zelf geen professionele brancheorganisatie en de HISWA merkte dat veel ondernemers lid werden van hen om zich toch verenigd te voelen. Binnen de HISWA Vereniging krijgen deze bedrijven nu een eigen stuurgroep onderwatersport.”Reinier Mes, bedrijfsgroepmanager duiksport bij HISWA Vereniging: Voor duiksportondernemers ben ik het aanspreekpunt voor belangenbehartiging en advies. Onderwerpen waar ik me bijvoorbeeld mee bezighoud is het verkrijgen van statistieken en de samenwerking in de keten.”

bron: telegraaf.nl

Geef een reactie