Duikflessen in 2006 verplicht eigen kleurtje!

Per 1 juli 2006 gelden nieuwe normen voor de kleuren waarin cilinders dienen te worden gespoten. Er is dan een standaard norm (NEN EN 1098-3) “Verplaatsbare gasflessen – Identificatie van gasflessen / Kleurcoderingen” van kracht. Dit nieuwe kleursysteem wijkt af van de tot nu toe nog in Nederland gebruikte kleurcode.
De cilinder moet zich in kleur onderscheiden van cilinders gebruikt voor industriële toepassingen. Daarnaast moet de cilinder worden voorzien van een gevarensticker voor het betreffende gas.

De kleuren voor:

Ademlucht (perslucht?)
Schouder RAL 9010 wit met daaronder een band RAL9005 zwart
Cilindrisch gedeelte RAL 9010 wit

Zuurstof (O2)
Schouder RAL 9010 wit
Cilindrisch gedeelte RAL 9010 wit

Helium/zuurstof (O2)
Schouder RAL 9010 wit met daaronder een band RAL 8008 bruin
Cilindrisch gedeelte RAL 9010 wit

Helium
Schouder RAL 8008 buin

Argon
Schouder RAL 6001 donkergroen

De kleur van het cilindrisch gedeelte is niet vastgelegd in de norm en men kan deze daarom vrij kiezen. De uitzonderingen hierop zijn cilinders voor gassen en gasmengsels voor medische toepassing en voor inhalatiedoeleinden (de zogenoemde ademgassen). Hiervan wordt het cilindrisch gedeelte wit gespoten. Dit om een duidelijk onderscheid te maken met de gassen voor industriële toepassingen.

Het cilindrisch gedeelte van persluchtcilinder voor duiker is hier weer van vrijgesteld. Deze mogen ook een andere kleur hebben, zolang deze maar niet verward kan worden met een kleurcodering van een verplichte cilindrische kleurcode.

Na 1 juli 2006 is het niet toegestaan de fles zonder de juiste kleur te (laten) vullen. Ook niet bij een zelfvulstation. Vindt er namelijk, door welke oorzaak ook, een duikongeval plaats, dan dekt geen enkle maatschappij de schade omdat de duikcilinder niet aan de wettelijke eisen voldeed.

bron nob-nl.nl“Hans
x@x.x
Op zich opvallend dat in de rij van soorten gassen Nitrox/EAN niet bepaald is.
Wordt dat dan een combinatie van een persluchtfles (wit met zwarte band) met de bekende nitrox aanduidingen (geel/groen letters)?
Iemand enig idee ?
KW
nobody@example.com
Ik had begrepen dat dat inderdaad de bedoeling is. Maar ik had ook nog iets gehoord over een andere schroefdraad voor nitrox flessen en automaten… ik hoop dat ze van die ellende afzien..
Joep Frensen
j.frensen@planet.nl
Ik hoop dat de flessen niet GEHEEL en EGAAL wit moeten zijn. Op die manier zijn de verschillende flessen bij een verenigingsduik namelijk erg moeilijk van elkaar te onderscheiden! Gaat men hier niet wat erg ver met de regelgeving? Ok aangeven dat het gas in de fles ingeademd mag worden, is een goed idee, evenals aangeven om welk soort ademgas het gaat (De geel/groene NITROX band bijvoorbeeld) maar voorschrijven dat de hele fles WIT moet zijn, compleet met het RAL nummer, met een ZWARTE band,dat gaat toch een beetje te veel op overdreven bemoeizucht lijken. Ook veranderen van kranen en automaten voor NITROX lijkt alleen maar commercieel een goed idee, veel automaten zijn goed geschikt voor NITROX of kunnen door eenvoudige maatregelen geschikt worden gemaakt. Een nieuwe aansluiting jaagt alleen de duikers maar op (hoge) kosten. Vooral als dit niet INTERNATIONAAL geregeld is! Elk land zijn eigen eisen voor de aansluiting, en we kunnen niet meer met de eigen automaat in het buitenland duiken! Gaan we terug naar de middeleeuwen?

Joep Frensen
C. simons
prive@simons.nl
Ik heb de NOB gevraagd hoe het zit met de maat voering omdat ik mijn flessen direct wil aanpassen. Wat scherst mijn verbazing van het onderstaande antwoord ( daar onder staat mijn vraag ) Ik denk dat dit een antwoord is dat niet bevredigend is. Als de NOB al stelt dat de partikulieren zich er niet aan gaan houden waar blijven we dan ???
Ik ben toch ook een partikulier ??????

Het antwoord van de NOB :

De Richtlijnen voor Veilig Duiken schrijven niets voor maar verwijzen wel
naar landelijke wetten en/of regels. Van ons zult u zeker geen nadere
regelgeving voor wat betreft kleuren en codes kunnen verwachten.

De norm die bepaalt dat de flessen gebruikt voor perslucht wit met een
zwarte band moeten zijn, geeft verder geen enkele omschrijving. Deze
bepalingen zijn hoofdzakelijk opgesteld voor de industriëel toegepaste
flessen.

Wel verwachten we, gezien ervaringen in het verleden, dat uniforme
kleurcodering voor duikflessen in particulier gebruik niet of nauwelijks
nageleefd zal gaan worden.

Met vriendelijke groet,
NOB Veiligheidscommissie

Guido Selling

De vraag die ik gesteld heb :
—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: Onderwatersport Website [mailto:website@onderwatersport.org]
Verzonden: donderdag 22 juli 2004 12:47
Aan: info@onderwatersport.org
Onderwerp: Reactieformulier

Beste NOB,

Op 22/07/2004 om 12:46 heeft een bezoeker het formulier reactieformulier
ingevuld.

Opmerking: Ik ben bezig om te voldoen
aan de nieuwe eis met betrekking van de duikflessen. Mijn flessen wil ik in
de goede kleur zetten.Volgens de richtlijnen moet de fles voldoen aan
richtlijn NEN EN 1098-3. Ik heb deze opgezocht maar kan hier niets bij
vinden.

Geef een reactie