Geen slipstort in Oostvoornse meer

Rotterdam heeft de plannen om het Oostvoornse Meer op te vullen met baggerspecie van de hand gedaan. Dit toch vreugde van heel duikend Nederland. Voor sportduikers is het een ondraaglijk idee dat hun duikplaats onder het mom van “natuurcompensatie” met slib zou worden volgestort. Als officiële belangenbehartiger voor de duiksport heeft de NOB bij een aantal Tweede Kamer fracties met klem tegen het voornemen van Rotterdam geprotesteerd. Naar aanleiding daarvan heeft D6 kamerlid Fransisca Ravestein schriftelijk vragen gesteld aan de Minister van Verkeer en Waterstaat. NOB duikvereniging “OSC Dordrecht” organiseerde intussen een protestduik in het Oostvoornse Meer op 7 april. Via de NOB-verenigingen, collega-duikorganisaties en de duik-websites waren de Nederlandse sportduikers opgeroepen massaal naar het meer te komen om aan de politiek een krachtig protest te laten horen. Ook landelijke en regionale bestuurders waren aanwezig, onder wie Fransisca Ravestein die persoonlijk het antwoord van de minister op haar vragen aan de verzamelde duikers kwam vertellen.

Geef een reactie