Geld voor duikwrak in Grevelingen

Beleidsmedewerker Harry Brands van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) denkt dat het geen probleem is de laatste 70.000 euro aan sponsorgeld binnen te slepen voor het verplaatsen en afzinken van het betonnen scheepscaso bij Scharendijke. Gedeputeerde Staten van Zeeland besloten vanmiddag 40.000 euro voor het project beschikbaar te stellen.Ook andere overheden hebben subsidie in het vooruitzicht gesteld. In totaal is ruim 261.000 euro nodig. Volgens GS is”de realisatie van een duiklocatie met een 65 meter lang scheepswrak uniek in Nederland en trekt dat nieuwe doelgroepen naar Zeeland. Het wrak zelf is als kunstrif aantrekkelijk voor het dieren en plantenleven. Brands denkt dat duikondernemers en verenigingen zo “”met een relatief kleine investering”” de aantrekkelijkheid van de duiksport in de Grevelingen te verberen.Het sleepschip (zonder motor) heeft tot 1970 dienst gedaan voor een aannemer en is daarna naast de caissons in de ondiepe Schelphoek “geparkeerd”. Rijkwaterstaat heeft andere plannen in dat gebied en wil het wrak daar voor oktober weg hebben.

bron: pzc.nl

Geef een reactie