Grote toename massasponzen

In een periode van acht dagen is het aantal waarnemingen van de Massaspons (Suberites massa) op de Nederlandse kust vertienvoudigd. Wat eens een zeldzame soort was is dat nu lokaal zeker niet meer.Op de Nederlandse kust komen circa 25 verschillende soorten sponzen voor. Hoewel sommige soorten lastig op het oog te determineren zijn, is het voor een geïnteresseerde sportduiker niet lastig om op een willekeurige duik in het Grevelingenmeer of de 3-6 soorten waar te nemen. Er zit ook een grote dynamiek in de Nederlandse sponzenlijst. Recent Publiceerde Rob van Soest et al. een wetenschappelijk artikel (J. Mar. Biol. Ass. U.K. (2007) 87,1733-1748 met maar liefst zes nieuwe soorten die gedurende de vier jaren voorafgaande aan de publicatie aan de lijst werden toegevoegd. Een zeer zeldzame soort is Suberites massa die in de volksmond tegenwoordig ook wel Paddestoelspons of Massaspons wordt genoemd.

bron: anemoon

Geef een reactie