Het Twiske bedreigd

Het landelijk Instituut voor Natuur- en Milieueducatie (IVN) meent dat de flora en fauna in het natuurgebied Het , ten noorden van Amsterdam, ernstig gevaar lopen als het gebied toegankelijk wordt gemaakt voor motorboten. Dat heeft Jaap Bolsman van IVN zaterdag gezegd.

Het IVN Twiske telt elk jaar de vogels in het gebied voor SOVON Vogelonderzoek Nederland. Deze gegevens worden gebruikt om een totaalbeeld te krijgen van de vogelpopulatie in Nederland. In het gebied, onder de rook van Amsterdam, strijken elk jaar tienduizenden vogels neer om er te overwinteren, te fourageren tijdens de wintertrek of om te broeden.

Omdat het waterrijke natuurgebied niet toegankelijk is voor gemotoriseerde boten, is het een populaire plek voor vele tienduizenden smienten, wintertalingen, brilduikers en nonnetjes die er overwinteren. Behalve deze schichtige, zeldzame eendensoorten broeden er in het gebied bedreigde vogelsoorten zoals de roerdomp, het blauwborstje en de waterral.

Het bestuur van het Recreatieschap Twiske, dat naar middelen zoekt om inkomsten te genereren, wil het gebied openstellen voor grote motorkruisers. Bolsman vreest dat deze bedreigde vogelsoorten dan verjaagd worden door het motorlawaai. ,,Ook raken de rietkragen beschadigd door de golfslag, waardoor vogelnesten worden vernield. Bovendien leidt ontsluiting van het unieke natuurgebied, met heel helder water, ertoe dat zeldzame waterplanten zoals fonteinkruiden zullen verwijnen”, weet Bolsman.

Hij wijst er verder op dat de verslechterde waterkwaliteit ook nadelig is voor de honderdduizenden bewoners uit de Randstad, die het gebied jaarlijks bezoeken. Op een warme zomerdag komen er meer dan 50.000 stedelingen om er verkoeling te zoeken op de vele strandjes of om van de natuur te genieten.

bron: clubmetro

Geef een reactie