Kreeftenseizoen in aankomst

Binnenkort is het kreeften seizoen voor de beroepsvisserij weer open. Dit loopt van 1 april t/m 15 juni. Gedurende deze tijd mogen de beroepsvissers met een vergunning deze vangen en meenemen, hun korven mogen er altijd staan maar buiten de vangperiode zijn ze verplicht de kreeften terug te zetten. Voor een sportvisser die aan zijn hengel in de vangperiode een kreeft vangt geldt dat hij deze gewoon mag meenemen.
Voor de sportduiker is het ten alle tijden verboden om kreeften te vangen en mee te nemen.

Iedereen die overtreding hiervan ziet ( ook andere (vis)stroperij ) kan en mag hiervan melding maken ( lokatie, datum en tijd, kenteken, overtreding, enz.enz. ) bij het meldpunt stroperij tel: 045-5466230 of email meldpuntaid@minlnv.nl

Geef een reactie