Nachtelijke stremming Zeelandbrug

In de nacht van maandag 6 juni op dinsdag 7 juni 2005 van 00.00 uur tot maximaal 05.00 uur is de Zeelandbrug voor het wegverkeer gestremd. De brug door een speciale wagen schoongemaakt en wordt 90 meter rails wegens conserveringswerkzaamheden gedemonteerd. Als gevolg van veiligheidsregels voor werken aan en op wegen is het niet mogelijk of toegestaan werkzaamheden aan en op de Zeelandbrug uit te voeren in combinatie met het laten passeren van gemotoriseerd verkeer.

Het verkeer wordt geadviseerd tijdens de stremming een andere route te kiezen. Bij de Zeelandbrug en de toeleidingswegen worden informatieborden geplaatst en wordt een omrijroute aangegeven via de Stormvloedkering. Voor bijzondere situaties is het mogelijk ambulances te laten passeren.

Geef een reactie