Nederlandse duikers bevrijden honderden tonijnen

Een duikteam van de in Nederland gevestigde internationale zeebeschermings-organisatie The Black Fish heeft tijdens het weekend succesvol honderden bedreigde blauwvintonijnen bevrijd uit kooien van een visboerderij nabij het eiland Ugljan, Kroatie. Met de actie is het startschot gegeven voor een nieuwe campagne om de lucratieve handel in de blauwvintonijn onder de publieke aandacht te brengen en illegale visserij van de bedreigde vissoort in de Middellandse Zee tegen te gaan.Volgroeide vissen.Daarnaast roept The Black Fish de leden van de International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) op om de regels voor blauwvintonijnvisserij te herzien. Twee jaar geleden heeft de ICCAT, die toezicht houdt op de blauwvintonijnvissers, besloten dat vissen alleen gevangen mogen worden als ze minimaal 30 kg wegen om er zo voor te zorgen dat dedieren zich tenminste

Een keer kunnen voortplanten, voordat ze gevangen worden. Maar ICCAT besloot tegelijkertijd dat vissers in de Adriatische Zee, met name uit Kroatie, toch op de kleinere vissen mogen blijven jagen.

bron: vroeg vogels

Geef een reactie