Nederlandse stranden weer schoon?

Nederland Schoon zet zich ervoor in dat deze zomer alle stranden langs de Noordzee twee keer zo schoon zijn als het afgelopen seizoen. Met medewerking van gemeenten, andere belanghebbende partijen en de strandbezoeker zelf kunnen de stranden weer de uitstraling van weleer krijgen. Nederland Schoon heeft alle twintig kustgemeenten benaderd om samen met strandtenteigenaren actief maatregelen te nemen. Op dit moment doen Vlissingen, Hoek van Holland, “s Gravenzande, Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal, Zijpe en Den Helder actief mee. De deelnemende gemeenten die een strandconvenant hebben ondertekend krijgen allerlei hulpmiddelen van Nederland Schoon. De gemeenten en strandtenteigenaren monitoren zelf het zwerfafval op het strand en stemmen daarop hun opruimwerkzaamheden af. Daarnaast gaan acteurs op topdagen op ludieke wijze het goede voorbeeld geven door het strand op te ruimen. Verder worden strandafvalzakjes ingezet als voorziening tussen badlaken en afvalbak. Nederland Schoon wordt in het project ondersteund door NIVEA. Om te weten welk strand dit seizoen het schoonste is van Nederland wordt een controle uitgevoerd door onafhankelijke experts van de ANWB. Op basis van de drie metingen en het oordeel van de jury wordt medio augustus het schoonste Noordzeestrand bekend gemaakt. Hiervoor reikt Nederland Schoon de gouden wimpel uit. Daarnaast zal Nederland Schoon in gesprek treden met die gemeenten die onder de norm scoren om te bespreken welke initiatieven kunnen leiden tot een betere score. Stichting Nederland Schoon is in 1991 opgericht door het bedrijfsleven, de overheid en belangenorganisaties als de ANWB www.nederlandschoon.nl

duiken.nl

Geef een reactie