Nieuwe aktie WNF voor koraal

Nadat het WNF zich al eerder inspande voor het behoud van het koraal aan de Great Barier Reef in Australie, starten ze nu een aktie voor behoud van alle koraal wereld wijd. Bijna 30% van “s werelds koraalriffen zijn zo beschadigd dat ze als verloren beschouwd kunnen worden. En als het zo doorgaat, komt daar in de komende decennia nog eens 30 procent bij!

In het voorjaar van 2003 begint het Wereld Natuur Fonds een grootscheepse campagne om de alarmbel te luiden voor het koraal.
Het WNF vraagt hierbij onze hulp! Want wie weten beter hoe het met het koraal gesteld is dan duikers zelf?! Vertel uw verhaal en win een duikreis naar de Caribbean!
Kijk nu op www.wnf.nl/koraalcampagne

Geef een reactie