Nieuwe walvissoort geïdentificeerd

Japanse wetenschappers hebben aan de hand van kadavers een nieuwe soort geïdentificeerd. De walvis is nauw verwant aan de blauwe vinvis, het grootste dier op aarde.Al jaren bestond er twijfel over de juiste identificatie van acht baleinwalvissen die in de jaren zeventig werden gevangen. De zeezoogdieren werden bestempeld als Bryde-walvissen (Balaenoptera brydei), maar wetenschappers bleven hun twijfels houden. Een in 1998 aangespoeld exemplaar bleek bovendien dezelfde kenmerken te hebben. Vooral dat laatste exemplaar was waardevol voor het onderzoek omdat dit kadaver nog in redelijk goede staat kon worden onderzocht. De Japanse wetenschapper Tadasu Yamada en zijn medewerkers onderzochten de negen kadavers met behulp van DNA-onderzoek en concludeerden dat de dieren tot een aparte soort behoren. Bovendien stelden ze tijdens hun onderzoek vast dat de Bryde-walvis en de Eden”s walvis (Balaenoptera edeni), die vaak tot dezelfde soort worden gerekend, genetisch zodanig van elkaar verschillen, dat ook deze walvissen als aparte soorten moeten worden beschouwd. Het totale aantal baleinwalvissen zou daarmee stijgen van zeven naar negen soorten. Hun bevindingen zijn deze week verschenen in het wetenschapsblad Nature. De nieuwe soort baleinwalvis is zo”n twaalf meter lang en heeft de wetenschappelijke naam “Balaenoptera omurai” gekregen, ter ere van de Japanse walsvisonderzoeker Hideo Omura, die in de jaren zestig en zeventig veel onderzoek naar walvissen verrichtte. Volgens Yamada is er erg weinig bekend over de Balaenoptera omurai, die voornamelijk in de Oostelijke Chinese Zee en aangrenzende wateren wordt aangetroffen. De walviskenner schat hun aantal op tenminste duizend exemplaren. Bron Planet

Gerelateerde berichten

Geef een reactie