NOB onderzoekt mogelijkheden sportduikpas – Zeeuwseregio.nl

Op verzoek van het Nationaal Park Oosterschelde denkt de Nederlandse Onderwatersport Bond na over een mogelijke gebruikersbijdrage voor duikers in Zeeland. Tot invoering komt het op korte termijn echter nog niet: eerst zal de meerwaarde en haalbaarheid beter in kaart moeten worden gebracht. “Siebe Kramer, voorzitter van het Nationaal Park Oosterschelde, pleitte vorig jaar al voor de invoering van een dergelijk systeem. Hij ziet graag dat duikers meebetalen aan de realisatie en het onderhoud van duikvoorzieningen rond de Oosterschelde. De NOB onderzoekt momenteel of het invoeren en handhaven van een gebruikersbijdrage haalbaar is, onder andere vanuit juridisch oogpunt. Dit onderzoek heeft niet alleen betrekking op de Oosterschelde, maar ook op andere delen van de Zeeuwse wateren.

bron: zeeuwseregio.nl

Geef een reactie