Preventiecampagne tegen autoinbraken

Een autokraak is snel gezet, tamelijk risicoloos ook in de wetenschap dat de rechtmatige eigenaar van de spullen toch al snel veertig minuten onder water blijft. Om die rap toenemende ontwikkeling een halt toe te roepen, zijn duikcentra op Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland in samenwerking met politie en gemeente een preventiecampagne begonnen. Centraal daarin staat een folder met allerlei tips en een kaart voor achter de autoruit om dieven attent te maken op het feit dat er geen waardevolle spullen zijn achtergelaten en ze zich de moeite van een kraak dus beter kunnen besparen. Verder wordt er door de politie intensiever gesurveilleerd langs de duikplaatsen. Op een beetje mooie zondagochtend in mei lijkt er langs de oevers van het Grevelingenmeer en de Oosterschelde een invasie op gang gekomen. Mannen en vrouwen sjokken met volle bepakking af en aan naar de waterkant. Op de bekendste stekken is het een bijna onafgebroken stoet van komende en gaande duikers. Gerammel van de uitrustingstukken tikt het ritme van een paar onbezorgde uren. Maar menigeen ziet dat droombeeld bruusk verstoord. Bij terugkomst kondigen glasscherven het onheil aan. Autoruit kapot, kleren weg, alles weg! Het zoveelste slachtoffer van een laffe daad.

Vorig jaar werden er alleen al op Schouwen-Duiveland 440 auto`s opengebroken. Hoe groot het aandeel van gedupeerde duikers daarin was, laat zich volgens politievoorlichter Jan van Mourick lastig uitsplitsen. Het gaat hem te ver om te spreken van dievenbendes die zich over het eiland bewegen. Anderzijds is het wel een duidelijk seizoensgebonden fenomeen, dat op gang komt zodra de concentratie geparkeerde auto`s weer een beetje de moeite waard is. Cameratoezicht – al is het maar om af te schrikken – op de meest bezochte locaties is volgens Van Mourick niet alleen lastig uit te voeren, het lost naar zijn idee het probleem ook niet op. ,,Je zult zien dat het zich dan verplaatst.“

Geef een reactie