Risico van duikers is te hoog

Brandweerduikers zijn zich over het algemeen onvoldoende bewust van het risico dat ze lopen. Deze hoge risico’s moeten met spoed worden teruggebracht. Dat concludeert de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV).Naar aanleiding van een aantal (bijna-)duikongevallen, waaronder 12 maart bij Westdorpe, lichtte de IOOV de brandweerkorpsen door. In een dik rapport worden noodzakelijke maatregelen beschreven. De rapportage wordt binnenkort opgestuurd naar de gemeenten en de besturen van de regionale brandweren. De meeste urgentie is volgens de inspectie geboden bij de luchtreserve onder water. Brandweerduikers zuigen te vaak hun fles leeg, met het gevolg dat ze onvoldoende overhouden om zonder problemen weer het oppervlak te bereiken. Dat moet worden tegengegaan.

Ontstaat dan nóg een acute situatie, aldus de inspectie, dan moet de loodgordel worden afgeworpen. Het risico op decompressieziekte door te snel stijgen is beduidend kleiner dan de kans op verdrinking. Ook moeten de seinlijnen voortaan zo worden vastgemaakt, dat ze makkelijk los te klikken zijn. Nu bestaat het gevaar dat de lijn klem zit en de duiker door zijn laatste lucht raakt. Dat zou mogelijk de oorzaak geweest zijn van het dodelijk ongeval in het kanaal Gent-Terneuzen.

bndestem.nl

Geef een reactie