RWS geeft folder uit over verantwoord duiken

Rijkswaterstaat Zeeland gaat de regels voor veilig en verantwoord duiken nog eens nadrukkelijk onder de aandacht brengen. De informatie richt zich niet alleen op onderwatersporters, maar ook op booteigenaren. De insteek is “dat Zeeland fantastisch is om te duiken”, zegt G. van Woudenberg. “Mits iedereen goed in de gaten houdt waar hij mee bezig is en elkaar niet in de weg zit.”In een kleurenfolder die vandaag wordt gepresenteerd, komen Oosterschelde, Grevelingen en Veerse Meer onder de waterspiegel uitgebreid aan bod. Tegelijkertijd wordt opgeroepen de natuur te respecteren en ook archeologische vondsten ongemoeid te laten. Op drie kaarten is in één oogopslag te zien waar (in vaargeulen en havens) duiken verboden is. De informatie gaat vergezeld van het dringende advies vaker gebruik te maken van de blauwwitte duikvlag aan de kant, om aan bovenwatersporters duidelijk te maken dat op die plek wordt gedoken. De folder wordt in een oplage van 130.000 stuks verspreid onder de doelgroepen.

bron: bndestem

Geef een reactie