Universiteit start opleiding duikartsen

De Universiteit Antwerpen (UA) start een opleiding voor huisartsen, sportartsen en specialisten die interesse hebben in duikkeuringen en adviesverlening. Sportduiken kent een steeds grotere belangstelling en het aantal beoefenaars neemt gestaag toe. De omstandigheden stellen echter specifieke eisen aan het lichaam en dit beïnvloedt de geschiktheid voor duiken. Het is dus belangrijk dat duikers voor keuringen en vragen terecht kunnen bij artsen met kennis van zaken en ervaring. Daarom start de UA deze opleiding, in samenwerking met artsen van de verschillende hyperbare centra in Vlaanderen! en met artsen van duiksportfederaties. Daarnaast wordt een kwaliteitssysteem ontwikkeld om te waarborgen dat de juiste kennis wordt opgebouwd en op peil wordt gehouden.

Er zijn daartoe eisen geformuleerd waaraan een sportduikerarts zou moeten voldoen en er is vastgelegd hoe een sportduikkeuring eruit moet zien. De basiscursus duikerarts voldoet aan de Europese normen, zoals vastgelegd door EDTC – The European Diving Tehcnology Committee

duiken.nl

Alexander Ivanov
A.Ivanov@mindef.nl
Als Nederlandse militair arts zou ik graag de opleiding tot duikerarts bij de UA willen volgen.
Waar kan ik meer informatie over de opleiding vinden en hoe kan ik mij laten inschrijven?
Met vriendelijke groet,
Majoor arts KL
Alexander Ivanov

Geef een reactie