Vanaf 1 mei weer duiken in Reeuwijk

Vanaf 1 mei 2004 mogen duikers die een ontheffing van het duikverbod van de gemeente Reeuwijk hebben, weer duiken in het grootste deel van de plas Broekvelden/Vettenbroek (in de volksmond vaak de “surfplas” genoemd). Duiken in de overige Reeuwijkse plassen blijft verboden. Om voor een duikontheffing in aanmerking te komen, moet de aanvrager tenminste veertien jaar zijn, een geldig duikbrevet hebben of kunnen aantonen zich voor te bereiden op het examen daarvoor. Jongeren tussen de veertien en achttien jaar moeten bovendien toestemming hebben van ouders of voogd. De ontheffing is persoonsgebonden en geldig voor een jaar. Hij kost € 65,00. Bij verlies van het ontheffingsbewijs of het duikpasje kan de houder bij de gemeente een duplicaat aanvragen. De kosten daarvoor bedragen € 32,50.

De ontheffing geldt voor het deel van de plas Broekvelden/Vettenbroek dat niet aan de plas De Sloene grenst, omsloten door (tegen de klok in) de Kooidijk, de Bosmankade, de Lecksdijk en Abessinië (het fietspad aan de noordkant van de plas). Duikers kunnen eventueel te water op het zuidelijke deel van het “surfstrand” om via een corridor van 20 m breed langs de oever van de Kooidijk naar het ontheffingsgebied te zwemmen. Bij het ontheffingsbewijs krijgt de houder – naast een waterdicht duikpasje – ook een kaart waarop het ontheffingsgebied aangegeven staat. Het meest oostelijk gelegen deel van de plas, tussen de Bosmankade en het tegen-overgelegen deel van Abessinië, is ook voor duikers met een geldige ontheffing gesloten tussen 1 oktober en 1 april, vanweg rust in het fourage-, paai- en broedseizoen.

Duikers mogen hun sport alleen uitoefenen als zij in gezelschap zijn van een buddy, hun aanwezigheid kenbaar maken met een zeer duidelijk zichtbare, drijvende duikboei en hun duikpasje bij zich dragen. De jacht op en de vangst en/of het vervoer van vissen en andere dieren is verboden.

In 2001 schortten burgemeester en wethouders de duikontheffing op vanwege de zandwinning in Broekvel-den/Vettenbroek voor de aanleg van de nieuwe N 11 tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven. Het colle-ge heeft de ontheffing nu weer vrijgegeven omdat Rijkswaterstaat klaar is met deze zandwinning.

Geef een reactie