Veel grijze zeehonden in Zeeland

De grijze zeehond gedijt goed in de Zeeuwse wateren. Voor het uitbreken van een ernstige virusziekte in 2002, kwam de grijze zeehond vooral voor rondom de Waddeneilanden.

Tegenwoordig zijn er juist veel meer te vinden in Zeeland. Het zou komen omdat de rust zeehonden in de Waddenzee regelmatig werd verstoord, onder meer door het toerisme.

De Eerste Hulp bij Zeezoogdieren pleit er dan ook voor dat de zeehonden met rust worden gelaten in Zeeland.

omroepzeelandalbert flikkema
aflikkema@home.nl
In de veertiger en vijftiger jaren van de vorige eeuwen trokken Noordgroninger robbenjagers, na eerst op het groninger en Friese wad op jonge robben te hebben gejaagd, naar Zeeland om de jacht voort te zetten. Ook daar “stikte” het destijds van de zeehonden als ik de jagers mag geloven. De oorzaak dat er wel/geen zeehonden in de Zeeuwse wateren zijn zal m.i. meer te maken hebben met de lokale omstandigheden dan die op de Waddenzee.

Albert

Geef een reactie