Verdediging van schor op Sint-Annaland

Langs het Schor van Sint-Annaland aan de Oosterschelde wordt vanaf volgende week stortsteen aangebracht om verdere afkalving van het buitendijkse gebied tegen te gaan. Het werk over een lengte van zevenhonderd meter gaat vier weken duren en kost ongeveer 200.000 euro. Langs de Schorren van Rumoirt aan de noordwestkant van Sint-Philipsland is in 2002 al een stenen rand aangebracht.

Het water in de Oosterschelde is door de aanleg van de Deltawerken, waaronder de stormvloedkering, minder slibrijk geworden. Schorren groeien nauwelijks nog aan en kalven eerder af. Rijkswaterstaat wil dat met hardere maatregelen als het storten van stenen langs de schorranden tegengaan.

Bron:BNdeStem

naslagwerk met uitleg en kaart ziehttp://www.rikz.nl/home/NL/Publicaties/zoutkranten/Zoutkrant2005_1.pdf

Geef een reactie