Verdieping Westerschelde begint in 2007

De verdieping van de Westerschelde tussen Nederland en de haven van Antwerpen gaat in 2007 beginnen. Dat zijn minister Peijs van Verkeer en Waterstaat, minister Veerman van Landbouw en de Vlaamse regionale bewindsman voor Openbare Werken Peeters dinsdag overeengekomen.

Het akkoord dat zij ondertekenden, voorziet verder niet in de aanleg van een dure stormvloedkering in de omgeving van Antwerpen. Dijkverhogingen en de aanleg van overloopgebieden aan de oevers van het Belgische deel van de Schelde moeten het overstromingsgevaar ondervangen. Verder voorzien de afspraken in projecten om schade voor de landbouw in Vlaanderen op te vangen. Daaraan wordt halverwege volgend jaar een concrete invulling gegeven.

bron Noord Hollands Dagblad

Geef een reactie