Zandplaten in Zeeland kalven af

Het getijdengebied in de Oosterschelde is geleidelijk aan het verdwijnen. De zandplaten, schorren en slikken, die voor een belangrijk deel de natuurwaarde van het gebied bepalen en in 1976 mede reden waren voor de aanleg van de miljarden kostende, halfopen Oosterscheldedam, kalven af en verdwijnen in de geulen. Rijkswaterstaat is begonnen beschermende maatregelen te nemen.

Dit stellen onderzoekers van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) en Rijkswaterstaat. Hoewel de overstroming langzaam verloopt (het gaat om vijftig hectare per jaar op een totaal van 12.000 hectare), spreekt Rijkswaterstaat van een probleem. De dienst heeft inmiddels een prijsvraag uitgeschreven hoe kan worden voorkomen dat het gebied één grote plas wordt.

Bron: NRC

Geef een reactie