Zonnevlekken oorzaak aanspoelen potvissen

Potvissen spoelen aan tijdens een korte verhoogde concentratie van zonnevlekken. Dergelijke zonnevlekken veranderen het geo-magnetisch veld op aarde tijdelijk, waardoor de potvissen tijdens de trek gedesoriënteerd kunnen raken en per abuis de Noordzee binnenzwemmen. Dat vermoeden hebben twee onderzoekers van de Universiteit in Kiel, zo blijkt uit een publicatie in de Journal of Searesearch van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.

De Duitse onderzoekers Vanselow en Ricklefs hebben gegevens over zonnevlekken gecombineerd met cijfers over het aantal aangespoelde potvissen uit de Noordzee. Uit die vergelijking blijkt dat tussen 1712 en 2003 negentig procent van de potvissen aangespoelde tijdens periodes van kort durende zonnevlekken.

“Het oorzakelijk verband is niet aangetoond, maar het zijn erg interessante bevindingen”, aldus conservator C. Smeenk van Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden. De cijfers over het aanspoelen van potvissen van de laatste eeuwen die de Duitsers hebben gebruikt zijn afkomstig van Smeenk.

bron: nu.nl

Geef een reactie