Actie voor bedreigde sepia Oosterschelde

Verontruste duikers willen maatregelen tegen het verdwijnen van de uit de . Het voortbestaan van deze inktvis wordt bedreigd door toename van de visserij. Woordvoerder H. van den Heuvel uit Biervliet zegt dat de Oosterschelde een zeer belangrijke kraamkamer voor de sepia ofwel zeekat is. Door het wegvangen van zwangere dieren voordat de eieren zijn gelegd, komt de voortplanting in gevaar.

Voor vissers was de sepia voorheen een minder belangrijke bijvangst. Maar de consumptie van het dier stijgt en daardoor wordt het vangen aantrekkelijker. De aanvoer van sepia's via de vismijnen neemt volgens Van den Heuvel toe.

De duikers hebben een actiegroep gevormd die provinciaal en nationaal aandacht gaat vragen voor het probleem. Ze beklemtonen dat tijdig maatregelen nodig zijn, om te vermijden dat het met de sepia dezelfde kant uitgaat als met andere zeedieren (zoals kokkel, kabeljauw en paling, die door overbevissing in de knel zijn geraakt). Van den Heuvel stelt dat een vangstverbod tijdens de paaiperiode de beste oplossing is, maar die eis willen de duikers niet meteen op tafel leggen. Ze hopen dat voorshands op andere manieren de overbevissing kan worden ingedamd.

De duikers vinden dat maatregelen niet beperkt kunnen blijven tot de sepia. Van den Heuvel merkt op dat de duikers verontrust zijn over de “wildgroei van visserij” op de Oosterschelde. “Die begint steeds grotere vormen aan te nemen en het zijn niet alleen Zeeuwse vissers meer. Anderen hebben ontdekt dat hier nog het een en ander bovengehaald kan worden en dat er geld te verdienen is.” Het leidt ertoe dat de vissers op de zeearm in elkaars vaarwater zitten, stelt Van den Heuvel.

Hij betreurt het dat er in het algemeen zo weinig aandacht is voor de bescherming van het leven onder water. “Boven water ziet het er aardig uit. Het gros van de bevolking heeft geen idee wat er onder water leeft en begrijpt het belang van een goede bescherming dus ook niet.” Met hun actie hopen de duikers daar verandering in te brengen.

bron: dierennieuws

Geef een reactie