Brandweer gaat veiligheid van duikers verbeteren

De bestaande richtlijnen over het duiken bij de brandweer verzekeren de veiligheid van de duikers onvoldoende. Tussen de brandweerkorpsen bestaan bovendien verschillen in duikveiligheid. Dit staat in het rapport “Veiligheid brandweerduiken beschouwd” van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Aanleiding voor het onderzoek waren verschillende (bijna)duikongevallen in bijvoorbeeld Terneuzen (maart 2008), Urk (maart 2007) en Utrecht (juli 2001).Nog vóór het rapport helemaal af was, is een begin gemaakt met het nemen van een aantal urgente maatregelen door brandweerkorpsen en het aanpassen van de brancherichtlijnen, de leerstof en de examens. Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) gaat met de verschillende partijen aanvullende maatregelen vaststellen.

De NVBR is al begonnen met het aanpassen van de brancherichtlijnen. Duidelijke basisprincipes, heldere risico-analyses en concrete veiligheidsmaatregelen worden hierin opgenomen. Ook gaat de bekwaamheid van de duikers niet alleen op papier, maar ook in de praktijk getest worden.

Minister Ter Horst gaat samen met het ministerie van SZW, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Veiligheidsberaad en de NVBR bepalen welke beleidsmaatregelen verder nodig zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om faciliterende maatregelen of het aanscherpen van regels. De precieze maatregelen worden begin 2009 bekend gemaakt.

blik op nieuws

Geef een reactie