Geen interesse van inktvissen in lokfuiken

Sepi’s tonen nauwelijks belangstelling voor lokfuiken. Het resultaat van drie proefopstellingen in de Oosterschelde is volgens René Kiel van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) tegengevallen. De parende inktvissen hebben hun gastonderkomen nagenoeg links laten liggen.“De drie installaties werden in samenwerking met vissers in mei neergezet bij het Goesse Sas, Kats en Burgsluis. Het idee was dat de sepia’s de touwen zouden gebruiken om hun eitjes op af te zetten en minder vaak in de echte fuiken zouden zwemmen. Dat moet tevens voorkomen dat duikers het hoepeltuig opensnijden om gevangen sepia’s te bevrijden. Wat dat laatste aangaat, is de gezamenlijke inzet van de duikbond en de visserijvereniging wel geslaagd. Volgens Kiel zijn er dit jaar beduidend minder netten vernield.

Hij heeft geen verklaring voor de geringe belangstelling voor de drie gastonderkomens. In de takkenbossen die even verderop bij het Goesse Sas staan, hadden de inktvissen zoals ieder jaar wel volop hun eitjes afgezet.

Het zou me verbazen als zou blijken dat ze zo selectief zijn, zegt Kiel. Hij zoekt het eerder in de buitensporige aangroei van hydroïden. “Wellicht werkt dat belemmerend.” Of de proef volgend jaar een vervolg krijgt, is volgens Kiel afhankelijk van het nog te houden overleg met de visserijvereniging.

De vissers moeten er ook wel het nut van blijven inzien. Ik heb niet direct een idee over een andere vorm om meer resultaat te boeken. Maar als er uit de praktijk suggesties komen, staan we daar beslist open voor.””

bron: pzc.nl

Geef een reactie