Dode bruinvissen in Zeeland

21 april strandden er op de Zeeuwse kust weer twee bruinvissen in verre staat van ontbinding. Een bruinvis strandde op het badstrand te Vlissingen en de tweede bruinvis strandde op het strand de Kous te Ouddorp. Deze bruinvis had nog de restanten van een vistuig rondom en in zijn bek zitten. Ook dit is weer een bijvangst product. Lees verder op

zeezoogdieren.be

Geef een reactie