Minder planten en dieren in rivieren

Rivieren raken steeds meer versnipperd. Meer dan de helft van de 292 grootste rivieren ter wereld bevatten dammen die waterschaarste tegengaan of electriciteit opwekken. Dat blijkt uit een overzicht in het wetenschappelijk vakblad Science. Daardoor kan het leven in de rivier zich niet langer vrij stroomop en -afwaarts bewegen. Dat heeft geleid tot het uitsterven van veschillende zoetwatersoorten. De bouw van de Aswandam een eeuw geleden zorgde er bijvoorbeeld voor dat bij de monding van de Nijl 95 procent minder sardines werden gevangen. Zorgelijk is dat op dit moment acht rivieren door gebieden met de grootste rijkdommen aan planten en dieren zijn veranderd door menselijk ingrijpen.

Bron: Rotterdams Dagblad

Geef een reactie