Duik voor de zeeschildpad!

Zeeschildpadden zwemmen al ruim 100 miljoen jaar door onze wereldzeeën maar hun toekomst ziet er vandaag de dag allesbehalve rooskleurig uit. Vrijwel alle soorten zeeschildpadden staan te boek als bedreigd of ernstig bedreigd. Ondermeer omdat ze als bijvangst terecht komen in visnetten, omdat mensen het vlees en de eieren van de zeeschildpad eten en omdat stranden en zeeën vervuild zijn. Het Wereld Natuur Fonds zal in november en december 2003 met een landelijke campagne de aandacht vestigen op de zeeschildpad en op wat individuen, vissers en overheden kunnen doen om bij te dragen aan betere bescherming van de zeeschildpad. De campagne gaat op 2 november van start met de Zeeschildpadden Herfstduik op het strand van Zandvoort, georganiseerd samen met Center Parcs. De toekomst van alle zeven soorten zeeschildpadden is onzeker door een combinatie van bedreigingen. Legstranden verdwijnen of worden volgebouwd. Zeeschildpadden raken verstrikt in visnetten en stikken. Mensen eten de eieren en het vlees van de zeeschildpad. Ook het schild van de zeeschildpad wordt in zijn geheel, of verwerkt tot kleinere producten zoals souvenirs, verhandeld. En zeeën en stranden zijn vervuild met overboord gezette visnetten, plastic en allerlei ander afval. Het Wereld Natuur Fonds is wereldwijd, samen met allerlei betrokkenen, actief om zeeschildpadden te beschermen. In het veld door bijvoorbeeld legstranden te beschermen, vervuiling aan te pakken en voorlichting te geven. Maar ook door overheden aan te sporen om beschermde zeegebieden aan te wijzen en illegale handel tegen te gaan. Het Wereld Natuur Fonds werkt samen met de visindustrie om bijvangst te beperken, bijvoorbeeld door het stimuleren van gebruik van netten met een ingebouwd luik waardoor zeeschildpadden kunnen ontsnappen. De toekomst van de zeeschildpad veilig stellen kan het Wereld Natuur Fonds niet alleen.

Op 2 november gaat de campagne van start met de Zeeschildpadden Herfstduik op het strand van Zandvoort. Center Parcs stelt 5 ter beschikking voor iedere deelnemer die de zee in rent. Het Wereld Natuur Fonds hoopt op een grootse opkomst van tenminste honderden mensen. Het geld dat verdiend wordt met de duik komt ten goede aan de bescherming van zeeschildpadden via diverse veldprojecten van het Wereld Natuur Fonds. Deelnemers kunnen dat bedrag zelf verhogen door hun duik te laten sponsoren door vrienden en kennissen.

duiken.nl

Geef een reactie