Duik voor de zeeschildpad!

Zeeschildpadden zwemmen al ruim 100 miljoen jaar door onze wereldzeeën maar hun toekomst ziet er vandaag de dag allesbehalve rooskleurig uit. Vrijwel alle soorten zeeschildpadden staan te boek als bedreigd of ernstig bedreigd. Ondermeer omdat ze als bijvangst terecht komen in visnetten, omdat mensen het vlees en de eieren van de zeeschildpad eten en omdat stranden en zeeën vervuild zijn. Het Wereld Natuur Fonds zal in november en december 2003 met een landelijke campagne de aandacht vestigen op de zeeschildpad en op wat individuen, vissers en overheden kunnen doen om bij te dragen aan betere bescherming van de zeeschildpad. Lees verder