Duiken bij Zijpe voortaan verboden

Tussen Duiveland en Tholen mag voortaan niet meer in de Oosterschelde worden gedoken. Dat geldt zowel voor de havengebieden (Zijpe), maar in het bijzonder voor de duiken die vanaf een boot worden gemaakt. Dat staat in een nieuwe regeling van Rijkswaterstaat. Het gebied is een te drukke vaarroute.

“Eigenlijk is het gewoon een kwestie van logisch verstand”, meldt juridisch medewerker G. van Woudenberg van Rijkswaterstaat. Als duiker moet je gewoon nooit in een druk vaargebied willen zitten. Voor de westkant van de Oosterschelde is dat heel anders. Dat stuk is veel breder en dus is daar meer ruimte voor de verschillende gebruikers. Naast het gebied tussen Tholen en Duiveland is het voortaan ook verboden om bij de Zeelandbrug aan de Bevelandse kant te duiken. Die duikplek is formeel opgeheven. Ook de Westbout westelijk van Burghsluis geldt voortaan als verboden gebied voor onderwatertoeristen. Deze locatie zit te dicht in de buurt van de stormvloedkering, redeneert Rijkswaterstaat. Op overtreding van het verbod staat een geldboete.

Om de verboden te compenseren werkt Rijkswaterstaat aan een versoepeling van het binnenvaartpolitiereglement voor het westelijke deel van de Oosterschelde, grofweg vanaf de Zeelandbrug. Van Woudenberg verwacht dat de vrijstellingen binnen enkele weken van kracht worden. In ieder geval nog voor het aanbreken van het nieuwe duikseizoen. De noordelijke peilers van de Zeelandbrug vallen nog buiten die regeling, maar ook daar wordt een oplossing voor gezocht, aldus Van Woudenberg. Duiken bij bruggen is officieel verboden.

Volgens de zegsman is door de wettenmakers in Den Haag echter geen rekening gehouden met de bijzondere situatie van de Zeelandbrug, als (internationaal)  van de populairste duikplekken van Nederland. Hij heeft een aanvraag ingediend voor een wetswijziging. Dat die wijziging er komt, is volgens Van Woudenberg slechts een kwestie van tijd. Ondertussen wordt duikers bij de twee noordelijke pijlers van de Zeelandbrug geen strobreed in de weg gelegd, verzekert hij. De nieuwe regeling is samengesteld in nauw overleg met alle belanghebbenden, waaronder de pleziervaart, de visserij en de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). Ook op sommige plekken langs de Grevelingen zijn de duikmogelijkheden beperkt, door het verleggen van de betonning van de vaargeul meer naar de kant. Volgens van Woudenberg zijn er voor die stukken echter nog geen verzoeken tot vrijstelling ingediend.

bron: BN de StemHarry
nospam@spam.la
Zie http://www.onderwatersport.org/snelmenu/nieuws_165.html#link1606

RWS heeft het regelement van december 2004 overgenomen. Het artikel is iets overtrokken. Ik ga er vanuit dat er meer duikers sinds dec. 2004 bij Zeipe hebben gedoken. Wij duikers mogen niet in de vaargeul duiken. Dit doen we gelukkig niet. Er veranderd weinig. Ik sta

Geef een reactie