Nieuwe duikplekken Oosterschelde

Duiken in de vaargeulen van het westelijk deel van de Oosterschelde wordt toegestaan. Rijkstwaterstaat is van plan vrijstelling te geven voor het stuk, grofweg gerekend vanaf de Zeelandbrug. Deze versoepeling van het binnenvaartpolitieregelement geldt als compensatie voor het verdwijnen van een aantal andere duikplekken in de Oosterschelde en Grevelingen. Juridisch medewerker G. van Woudenberg van Rijkswaterstaat verwacht dat de vrijstellingsregeling binnen enkele weken van kracht wordt. In ieder geval nog voor het aanbreken van het nieuwe duikseizoen. De Zeelandbrug valt nog buiten die regeling, maar ook daar wordt een oplossing voor gezocht, aldus Van Woudenberg. Duiken bij bruggen is officieel verboden. Volgens de zegsman is door de wettenmakers in Den Haag echter geen rekening gehouden met de bijzondere situatie van de Zeelandbrug, als (internationaal) één van de populairste duikplekken van Nederland.

Hij heeft een aanvraag ingediend voor een wetswijziging, om het de hoogste baas van Rijkswaterstaat mogelijk te maken ook voor de Zeelandbrug een uitzondering mogelijk te maken. Dat die wijziging er komt, is volgens

Geef een reactie