Duiken in Zeeland moet veiliger

Zeeland heeft al mooie en goede duikstekken, maar het moet ook nog een veilige duikprovincie worden. Dat betoogde S. van Lieshout, arts van het Oosterscheldeziekenhuis Goes, bij het symposium Hulpverlening bij waterongevallen in Vlissingen. Het symposium werd gisteren gehouden tijdens Rescue Vlissingen 2004.
Het was de eerste keer dat de organisatie van Rescue Vlissingen ook een serieus en theoretisch onderdeel bij het evenement betrok. Naast de spectaculaire demonstraties op en rond het water, werd er in een van de zalen van de Zeevaartschool gesproken over de hulpverlening bij duikongevallen en verdrinkingen. Duikliefhebbers uit Nederland en België wisselden kennis en ervaringen uit. «We zijn op de goede weg met de behandeling van slachtoffers van duikongevallen, maar het moet nog beter worden», zei Van Lieshout. Van Lieshout wees op het duikprotocol Zeeland dat enkele maanden geleden is gepresenteerd. Daarin zijn richtlijnen vastgelegd over de opvang van duikslachtoffers en over de snelle diagnose van het probleem. Ook de samenwerking tussen het Goese ziekenhuis en het universitair Ziekenhuis Antwerpen staat daarin beschreven. Voor de en duikers moet het protocol een houvast zijn. Volgens enkele aanwezigen verdient deze Zeeuwse aanpak navolging. «Zeeland wordt een voorbeeld voor andere provincie», zei J. Bierens, hoogleraar urgentiegeneeskunde van de VU in Amsterdam. In Zeeland is het ook van groot belang om snel voor de juiste behandeling te kiezen voor duikers die in de problemen zijn geraakt. Van Lieshout merkte op dat er in 2002 35 duikongevallen zijn gemeld, er waren in dat jaar 44 slachtoffers en twee duikers zijn tijdens hun sport overleden. Een jaar later kwamen 34 duikers in de problemen en zijn twee duikers gestorven. In 2004 zijn er al 17 duikgerelateerde ongevallen geconstateerd en zijn drie duikers overleden. «Het duikongeval van deze week is daar nog niet in verwerkt.» Van Lieshout wees op de samenwerking met Antwerpen. «Omdat we geen decompressietank hebben en Antwerpen wel, moeten we snel kunnen constateren of een duikslachtoffer baat heeft bij een decompressietank.» Voor de samenstellers van het protocol, waaraan vertegenwoordigers van de ambulancedienst, huisartsen en de spoedeisende hulp van het ziekenhuis en duikdeskundigen hebben meegewerkt, was het niet meer dan vanzelfsprekend om met België samen te werken. In Zeeland zijn Belgen vaak betrokken bij duikongevallen. «We spreken over ten minste tachtig procent. Een van de redenen daarvoor is dat er heel veel Belgen zijn die hier duiken.» Van Lieshout wees erop dat de provincie Zeeland onlangs naar buiten bracht dat Zeeland een duikprovincie bij uitstek is. «Help iedereen die er mee bezig is om er een ideale en veilige duikprovincie van te maken.» Bron: Provinciaal Zeeuwse Courant

Geef een reactie