Duikverbod sint Philipsland na vermiste duiker

Burgemeester Nuis van Tholen heeft besloten om een noodverordening vast te stellen in het Zijpe bij Sint Philipsland. Een 35-jarige Belgische duiker is zondag te water gegaan in het Zijpe, maar is sindsdien niet meer bovengekomen.
Hulpdiensten rukten zondag met groot materieel uit om de man te zoeken, maar zonder resultaat. De vier dagen daarna is door de waterpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten in samenwerking met de Koninklijke Marine een grote zoekactie gehouden. Donderdag is deze zoekactie gestaakt omdat vrijwel alle mogelijkheden om de man te kunnen vinden benut waren, maar dat het slachtoffer desondanks nog niet gevonden was.

Het KLPD had afgelopen week kennis genomen van een geplande zoekactie door collega duikers van de 35-jarige Belg. Uit solidariteit wilden deze duikers gaan zoeken naar het slachtoffer. Toen het KLPD van dit voornemen hoorde hebben zij contact opgenomen met burgemeester Nuis van Tholen om te vragen of het mogelijk was om een tijdelijk duikverbod op het Zijpe in te stellen. Het KLPD motiveert hun vraag met de mogelijkheid dat er opnieuw een slachtoffer kan vallen als het slachtoffer eventueel gevonden wordt en dat dit een schrik- of paniekreactie teweeg brengt bij de zoekende duikers.

Burgemeester Nuis heeft bij het opstellen van de verordeningen een aantal overwegingen meegenomen. Hij stelt “dat ernstig rekening gehouden moet worden met het feit dat het stoffelijk overschot van de desbetreffende persoon nog in de omgeving van de genoemde veerhaven moet liggen. Verder is in de noodverordening te lezen dat in verband met deze mogelijkheid het noodzakelijk is om ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van het gevaar voor personen algemeen verbindende voorschriften gegeven moeten worden.

Zaterdagmorgen zijn op het voormalige veerplein bij Anna Jacobapolder een drietal bordjes geplaatst met daarop de uitgevaardigde noodverordening. Tevens is op de bordjes een kaart van de omgeving bevestigd, waarop duidelijk is gemaakt in welke gedeeltes tijdelijk niet meer gedoken mag worden. De verordening zal van kracht blijven totdat het stoffelijk overschot van de vermiste duiker is aangetroffen en geborgen.

hvzeeland.nl

Geef een reactie