Gratis duikt.nl -subdomein voor duikloggers

Iedereen met een account op duikerslog heeft nu ook gratis een subdomein op www.duikt.nl. Zo vind je mijn logboek op www.eric.duikt.nl en nog korter eric.duikt.nl. Je hoeft er niets voor te doen. Zet jouw accountnaam voor duikt.nl en het werkt gelijk. Probeer maar.

Wel kan het voorkomen dat 2 mensen dezelfde inlognaam hebben maar dat bij het ene account hoofdletters gebruikt zijn en bij de andere niet. Als jij dan degene bent met de hoofdletter is dat een typisch geval van pech. Neem dan even contact met mij op, dan kijk ik of ik iets voor je kan regelen.Mensen die een spatie in hun inlognaam hebben moeten op de plaats van de spaties een (+) plus zetten.

Geef een reactie