Trap voor sportduikers bij Burghsluis

Burghsluis heeft de primeur als eerste duikplaats op Schouwen-Duiveland waar een trap is aangelegd voor sportduikers. Op verzoek van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) is bij deze veelbezochte duikplaats een stukje dijk aangepast om sportduikers gemakkelijk toegang te geven tot het water. De trap en bijbehorende aanpassingen aan de dijkvoet zijn gezamenlijk gefinancierd door de NOB en de gemeente Schouwen-Duiveland. Eerder dit jaar waren al vergelijkbare voorzieningen aangebracht op twee plaatsen in de Oosterscheldedijk bij Bergse Diepsluis en Strijenham, op het Zeeuwse eiland Tholen.

De NOB is al twee jaar bezig om de Zeeuwse wateren beter toegankelijk te krijgen voor sportduikers. De trap bij Burghsluis is onderdeel van een serie van ongeveer 25 trappen die in de jaren 2008 tot en met 2010 worden aangelegd in de dijken rond de Oosterschelde. Het Projectbureau Zeeweringen neemt hiervan 14 trappen mee in het geplande werk voor de dijkverzwaring aan de Oosterschelde. De locatie Burghsluis viel buiten het werkgebied van de dijkverzwaring. Maar omdat de aannemer wel in de buurt was, kon deze trap snel worden aangelegd. De NOB en de gemeente Schouwen-Duiveland betalen ieder de helft van de kosten. Voor zo””n tien trappen die ook buiten het werkgebied van Bureau Zeeweringen vallen, zoekt de NOB nog naar financiering.

In 2008 start Groenservice Zuid-Holland (GZH, beheerder van onder meer De Grevelingen) bovendien de verbetering van vier duikplaatsen aan de Grevelingenzijde van Schouwen-Duiveland. Bij Den Osse, Dreischor en Scharendijke komen onder meer een leuning, een verhard pad en een trapje naar een drijvende vlonder, vanwaar duikers gemakkelijk het water in kunnen. Bij duikplaats De Koepel komt een voorziening voor mindervalide duikers, inclusief aangepaste douche- en toiletruimte. GZH werkt op dit moment met de betrokken instanties aan de vergunningen die voor dit werk nodig zijn.

Geef een reactie